Tjenester

PGS/PGD (PGT-A/PGT-M)

Senter for reproduktiv genetikk hos iVF i Riga er pr. idag det eneste i de baltiske landene som tilbyr genetisk testing eller screening (PGS) av embryoer og genetisk diagnose (PGD)

Begrepene PGD og PGS erstattes nå av nye definisjoner:
PGS = PGT-A (Preimplantasjons genetisk testing for aneuploidy - unormalt antall kromosomer)
PGD = PGT-M (Preimplantasjons genetisk testing for monogene/enkeltgen-sykdommer)
*
* Ifølge den Internasjonale ordlisten som gjelder infertilitet og fruktbarhet, 2017

Preimplantasjons genetisk screening (PGS) eller Preimplantasjons genetisk testing for aneuploidy (PGT-A)

Samtidig testing av hele settet av kromosomer i et embryo den 5. utviklingsdagen ved hjelp av aCGH (matrisekomparativ genomisk hybridisering) på mikrobrikker eller NGS (Next generation sequencing) før embryoet overføres til livmoren.

Indikasjoner:

  • Gjentatte mislykkede IVF-sykluser
  • Graviditet oppstår, men blir deretter gjentatte ganger avbrutt eller stoppet (spontanaborter)
  • Endringer i foreldrenes karyotype (Robertsonsk, gjensidige translokasjoner eller kromosomal mosaikk)
  • Alder etter 40 år

I slike tilfeller utvikler det seg ofte embryoer med et forandret kromosomsett, som ikke kan implanteres i livmoren eller så stoppes utviklingen i graviditetens tidlige stadier.

Preimplantasjons genetisk diagnostikk (PGD) eller Preimplantasjons genetisk testing for monogene/enkeltgen-sykdommer (PGT-M)

Undersøkelse av monogene arvelige sykdommer (som dukker opp på grunn av endringer i et enkelt gen).

Indikasjoner:

  • Bekreftede monogene arvelige sykdommer, som overføres fra generasjon til generasjon;
  • en lignende sykdom er allerede oppdaget hos ett av barna

Genetisk diagnose før implantasjon (PGD / PGT-M) er den unike metoden som tilbys av IVF Riga-klinikken: Hvis en kvinne eller en mann har en sykdom på gennivå, er det mulig å definere nøyaktig lokalisering av problemet og undersøke både kromosom og gennivå for å utelukke slike helseproblemer for det ufødte barnet.

Fordeler ved iVF Rigas genetiske laboratorium:

  • Alle undersøkelser utføres på vårt eget genetiske laboratorium; intet behov for transport av materiale til andre laboratorier;
  • Kjøretid for tester: PGS ~to uker; PGD - individuelt fastsatt;
  • PGS er inkludert i PGD for friske embryoer;
  • Genetisk konsultasjon med detaljert forklaring.